بیمه حوادث عراق

هنگام ثبت اطلاعات دقت نماييد که صدور اين بيمه نامه براي افراد بالاي 80 سال امکان پذير نمي باشد
تاريخ شروع بيمه نامه پس از ثبت مهر خروج از کشور بر روي گذرنامه آغاز گشته و زمان انقضاء ان بر اساس مدت مسافرت تعريف شده در بيمه نامه خواهد بود
مشخصات فردی
اطلاعات بیمه نامه
مدت:*روز 
فــــــوت بر اثـــــر حــــــادثه نقـص عضــــو بر اثر حـــادثه فوت و نقص عضو تروريستي هزينه پزشکي بر اثر حادثه هــــــــــزينه آمبـــــــولانس
( تعهدات به ریال میباشد )
طرح 1 500/000/000 500/000/000 1/000/000/000 50/000/000 5/000/000
طرح 2 200/000/000 200/000/000 600/000/000 20/000/000 5/000/000
طرح 3 200/000/000 200/000/000 400/000/000 20/000/000 5/000/000
طرح 4 150/000/000 150/000/000 300/000/000 15/000/000 5/000/000
اطلاعات مدیر كاروان
مدیر كاروان:* 
كد ملی:
نام و نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
موبایل:
تلفن:
آدرس :

توجه:

کاربر گرامي،
ضمن تشکر از حسن انتخاب شما بابت خريد اينترنتي بيمه نامه عتبات عاليات از بيمه رازي، خواهشمنديم قبل از خريد بيمه نامه به نکات زير توجه فرماييد:
اين بيمه نامه به جهت پوشش بيمه شده در برابر خطرات فوت ناشي از حادثه و نقص عضو و از کار افتادگي دائم (کلي و جزئي) و فوت ناشي از حوادث تروريستي در تمام اوقات شبانه روز در مسير مرزهاي جمهوري اسلامي ايران منتهي به شهر کربلا، نجف و کاظمين و بالعکس در محدوده کشور عراق مي باشد.
شروع بيمه نامه از زمان خروج از مرزهاي رسمي جمهوري اسلامي ايران (ممهور شدن گذرنامه به مهر خروج) بوده و اعتبار آن تا پايان مدت بيمه نامه و يا ورود دوباره به کشور (هر کدام زودتر) مي باشد
اين بيمه نامه تحت هيچ شرايطي ابطال نمي گردد حداقل سن بيمه شدگان يک سال و حداکثر هشتاد سال تمام مي باشد
خسارت هاي مربوطه به بيمه شدگان با تابعيت غير ايراني تنها در صورتي قابل پرداخت مي باشد که حضور و يا اقامت آنان در کشور قانوني باشد
اين بيمه نامه 2 روز قبل از خروج از ايران و 2 روز بعد از ورود به ايران نيز اعتبار دارد.

قوانین را خوانده ام و قبول دارم:*