بيمه درماني مسافرت به ايران

 
مشخصات فردی
ins/TravelToIran.js یافت نشد
اطلاعات سفر
مدت:*روز 
كشور مبدا:* 
هزینه بازگشت پزشكی برای بیمار برای بازگشت به خانه برای دریافت مراقبت بستری در بیمارستان و هزینه های پزشكی به جز بیماریهای مزمن گذرنامه از دست رفته ، گواهینامه رانندگی ، كارت شناسایی ملی مرگ یا قطع عضو ناشی از تصادف بازگرداندن پیكر بیمه شده درمان اورژانس دندانپزشكی كمك حقوقی
(تعهدات به یورو میباشد)
طرح 1 10,000 10,000 200 - هزینه های واقعی 200 250

توجه:

کاربر گرامي،
ضمن تشکر از حسن انتخاب شما بابت خريد اينترنتي بيمه نامه مسافران ورود به ايران از بيمه رازي، خواهشمنديم قبل از خريد بيمه نامه به نکات زير توجه فرماييد:
اعتبار اين بيمه نامه از زمان ورود به (ايران) آغاز ميگردد
بيمه نامه مسافرتي از تاريخ ورود بيمه شده به مرز هاي کشور ايران و فقط براي سفرهايي که مدت آنها بيشتر از 92 روز (سه ماه) متوالي نباشد معتبر است
در صورت پايان اعتبار بيمه نامه در طول سفر، تمديد آن مقدور نمي باشد
حوادث ناشي از ريسک شغلي تحت پوشش نمي باشد
هزينه هاي مربوط به بيماري هاي موجود، مزمن، ادامه دار يا بيماري هاي که بيمه شده قبلا به آنها مبتلا و تحت درمان بوده قابل پرداخت نمي باشد
هرگونه اعلام خسارت بايد حداکثر ظرف مدت 7 روز به شرکت بيمه رازي اطلاع داده شود
در صورت اضطرار، بيمه شده بايد الزاما و فورا با مرکز 24 ساعته "vip" به شماره تلفن 2186757000 (98+) واحد اشخاص (داخلي 508 ) تماس حاصل فرماييد.

قوانین را خوانده ام و قبول دارم:*