هنگام ثبت اطلاعات دقت نماييد که صدور اين بيمه نامه براي افراد بالاي 80 سال امکان پذير نمي باشد
مشخصات عمومی بیمه گذار (Policy Information)
انتخاب از تقویم
 
 
 

اطلاعات مدير کاروان
مدير کاروان: 
نام و نام خانوادگي:
کد ملي:
تاريخ تولد:انتخاب از تقویم
شماره تلفن ثابت:
موبايل:
آدرس:
اطلاعات بيمه نامه
مدت مسافرت:روز 
پوشش نقص عضو و از کار افتادگي:ريال 
پوشش هزينه پزشکي:ريال 
پوشش فوت بر اثر حادثه:ريال 
پوشش سرمايه حوادث تروريستي:ريال 
روزهاي مسافرت: 
logo فــــــوت بر اثـــــر حــــــادثه نقـص عضــــو بر اثر حـــادثه فوت و نقص عضو تروريستي هزينه پزشکي بر اثر حادثه هــــــــــزينه آمبـــــــولانس
( تعهدات به ريال ميباشد)
طرح 1 500/000/000 500/000/000 1/000/000/000 50/000/000 5/000/000
طرح 2 200/000/000 200/000/000 600/000/000 20/000/000 5/000/000
طرح 3 200/000/000 200/000/000 400/000/000 20/000/000 5/000/000
طرح 4 150/000/000 150/000/000 300/000/000 15/000/000 5/000/000
Plan:
تاريخ شروع بيمه نامه پس از ثبت مهر خروج از کشور بر روي گذرنامه آغاز گشته و زمان انقضاء ان بر اساس مدت مسافرت تعريف شده در بيمه نامه خواهد بود