بیمه حوادث عراق

هنگام ثبت اطلاعات دقت نماييد که صدور اين بيمه نامه براي افراد بالاي 80 سال امکان پذير نمي باشد
اطلاعات مسافر
 
 
 
 

اطلاعات مدير کاروان
مدير کاروان: 
نام و نام خانوادگي:
کد ملي:
تاريخ تولد:
شماره تلفن ثابت:
موبايل:
آدرس:
اطلاعات بيمه نامه
مدت مسافرت:روز 
پوشش نقص عضو و از کار افتادگي:ريال 
پوشش هزينه پزشکي:ريال 
پوشش فوت بر اثر حادثه:ريال 
پوشش سرمايه حوادث تروريستي:ريال 
روزهاي مسافرت: 
logo فــــــوت بر اثـــــر حــــــادثه نقـص عضــــو بر اثر حـــادثه فوت و نقص عضو تروريستي هزينه پزشکي بر اثر حادثه هــــــــــزينه آمبـــــــولانس
( تعهدات به ريال ميباشد)
طرح 1 500/000/000 500/000/000 1/000/000/000 50/000/000 5/000/000
طرح 2 200/000/000 200/000/000 600/000/000 20/000/000 5/000/000
طرح 3 200/000/000 200/000/000 400/000/000 20/000/000 5/000/000
طرح 4 150/000/000 150/000/000 300/000/000 15/000/000 5/000/000
Plan:
تاريخ شروع بيمه نامه پس از ثبت مهر خروج از کشور بر روي گذرنامه آغاز گشته و زمان انقضاء ان بر اساس مدت مسافرت تعريف شده در بيمه نامه خواهد بود