مشخصات عمومی بیمه گذار (Policy Information)
نوع شخص:        
کد ملی:   تاریخ تولد: انتخاب از تقویم   جنسیت:
نام:   نام خانوادگی:   تلفن همراه:
نام پدر:   شماره شناسنامه:   تلفن ثابت:
کد پستی:   آدرس ایمیل:
آدرس پستی:

اطلاعات مسافر
Name:به صورت لاتين ثبت گردد 
Last name:به صورت لاتين ثبت گردد 
Birthdate:
تاريخ تولد درج شده در پاسپورت بصورت شمسي ثبت گردد(نحوه ثبت بشکل روز/ماه/سال)
انتخاب از تقویمشمسي 
BirthDate:انتخاب از تقویمميلادي 
Passport No:درصورتي که شماره گذرنامه شما شامل حروف باشد، لطفا قيد نماييد 
اطلاعات مسافرت
مدت مسافرت:روز 
مقصد مسافرت: 
ZONE: 
COVERAGE:
شماره سريال بيمه نامه:لطفا شماره سريال مندرج بر روي برگه بيمه نامه اي که قصد چاپ روي آن داريد را قيد نماييد