مشخصات عمومی بیمه گذار (Policy Information)
انتخاب از تقویم
 
 
 

Travel information
ZONE: 
COVERAGE:
Validity:days 
Birth date:انتخاب از تقویمGeorgian
Country Of Origin: 
Option: 
Nationality: 
City:
logo Medical Repatriation cost for a patient to return home to receive care Hospitalization and medical costs, except chronic disease Lost Passport, Driving License, National Identity Card Death or Amputation caused by accident The Return or Repatriation of Remains Emergency dental treatment Legal Assistance
(All figures are in Euro)
Plan A 10/000 10/000 200 - actual expenses 200 250
Plan B 10/000 10/000 200 10/000 actual expenses 200 250
Total: