بيمه حوادث مسافرت

هنگام ثبت اطلاعات دقت نماييد که صدور اين بيمه نامه براي افراد بالاي 80 سال امکان پذير نمي باشد
اطلاعات مسافر
 
 
 
 

اطلاعات مدير تور
مدير تور: 
نام و نام خانوادگي:
کد ملي:
تاريخ تولد:
شماره تلفن ثابت:
موبايل:
آدرس:
اطلاعات بيمه نامه
مدت مسافرت:روز 
پوشش نقص عضو و از کار افتادگي:ريال 
پوشش هزينه پزشکي:ريال 
پوشش فوت بر اثر حادثه:ريال 
Plan:
logo فــــــوت بر اثـــــر حــــــادثه نقـص عضــــو بر اثر حـــادثه هزينه پزشکي بر اثر حادثه
( تعهدات به ريال ميباشد)
طرح 1 500/000/000 500/000/000 50/000/000
طرح 2 700/000/000 700/000/000 70/000/000
طرح 3 1/000/000/000 1/000/000/000 100/000/000
تاريخ شروع بيمه نامه از لحظه سوار شدن به هواپيما، قطار و يا اتوبوس (وسايل نقليه مسافربري عمومي) آغار گشته و زمان انقضاء آن بر اساس مدت مسافرت تعيين شده در بيمه نامه خواهد بود.