بیمه حوادث عراق

هنگام ثبت اطلاعات دقت نماييد که صدور اين بيمه نامه براي افراد بالاي 80 سال امکان پذير نمي باشد
تاريخ شروع بيمه نامه پس از ثبت مهر خروج از کشور بر روي گذرنامه آغاز گشته و زمان انقضاء ان بر اساس مدت مسافرت تعريف شده در بيمه نامه خواهد بود
مشخصات فردی
کیبورد در حالت انگلیسی باشد
 
 
 
 


اطلاعات مدیر كاروان
مدیر كاروان:* 
نام و نام خانوادگی:
كد ملی:
تاریخ تولد:
شماره تلفن ثابت:
موبایل:
آدرس:
اطلاعات بیمه نامه
مدت مسافرت:*روز 
پوشش نقص عضو و از كار افتادگی:*ریال 
پوشش هزینه پزشكی:*ریال 
پوشش فوت بر اثر حادثه:*ریال 
پوشش سرمایه حوادث تروریستی:*ریال 
روزهای مسافرت:* 
logo فــــــوت بر اثـــــر حــــــادثه نقـص عضــــو بر اثر حـــادثه فوت و نقص عضو تروريستي هزينه پزشکي بر اثر حادثه هــــــــــزينه آمبـــــــولانس
( تعهدات به ریال میباشد )
طرح 1 500/000/000 500/000/000 1/000/000/000 50/000/000 5/000/000
طرح 2 200/000/000 200/000/000 600/000/000 20/000/000 5/000/000
طرح 3 200/000/000 200/000/000 400/000/000 20/000/000 5/000/000
طرح 4 150/000/000 150/000/000 300/000/000 15/000/000 5/000/000
طرح: