بيمه درماني مسافرت به ايران

 
مشخصات فردی
کیبورد در حالت انگلیسی باشد
 
 
 
 


اطلاعات سفر
اطلاعات مسافر:
Coverage:
مدت مسافرت:*روز(ها) 
كشور مبدا:* 
Option:* 
logo هزینه بازگشت پزشكی برای بیمار برای بازگشت به خانه برای دریافت مراقبت بستری در بیمارستان و هزینه های پزشكی به جز بیماریهای مزمن گذرنامه از دست رفته ، گواهینامه رانندگی ، كارت شناسایی ملی مرگ یا قطع عضو ناشی از تصادف بازگرداندن پیكر بیمه شده درمان اورژانس دندانپزشكی كمك حقوقی
(تعهدات به یورو میباشد)
طرح 1 10,000 10,000 200 - هزینه های واقعی 200 250
شهرستان:
مجموع: