به سامانه آنلاين فروش بيمه نامه حوادث مسافرت خوش آمديد

کاربر گرامي
ضمن تشکر از حسن انتخاب شما بابت خريد اينترنتي بيمه نامه حوادث مسافرت از بيمه رازي، خواهشمنديم قبل از خريد بيمه نامه به نکات زير توجه فرماييد:

  • در صورت وقوع هرگونه حادثه ناگهاني که ناشي از يک عامل خارجي و بدون قصد و اراده قبلي بيمه شده بروز کرده باشد و اين حادثه منجر به فوت نقص عضو و از کار افتادگي دايم (جزيي يا کلي ) بيمه شده گردد تحت پوشش قرار ميگيرد
  • بيمه نامه از لحظه سوار شدن به وسيله نقليه هواپيما، قطار و اتوبوس آغاز و تا پايان مدت بيمه نامه معتبر ميباشد
  • کشور عراق و سوريه تحت پوشش نمي باشد
  • تحت هيچ شرايطي اين بيمه نامه ابطال نمي گردد
  • چنانچه بيمه شده در هنگام راننندگي با وسيله نقليه موتوري دچار حادثه ناشي از رانندگي شود در صورتي خسارت وي مشمول تعهدات بيمه گر قرار خواهد داشت که بيمه شده در تاريخ وقوع حادثه داراي گواهينامه مجاز رانندگي با همان وسيله نقليه باشد
  • استفاده کننده (گان) از سرمايه بيمه در صورت فوت بيمه شده بر اثر حوادث مشمول بيمه، وراث قانوني وي و در صورت نقص عضو و يا از کار افتادگي و يا هزينه هاي پزشکي ناشي از حوادث مشمول بيمه، شخص بيمه شده مي باشد
  • حداقل سن بيمه شدگان يک سال و حداکثر هشتاد سال تمام مي باشد
  • خسارت هاي مربوط به بيمه شدگان با تابعيت غير ايراني تنها در صورتي قابل پرداخت مي باشد که حضور و يا اقامت آنان در کشور قانوني باشد
  • چنانچه بيمه گذار مغايرتي در مشخصات بيمه نامه صادر شده مشاهده نمود موظف است جهت حفظ حقوق خود در اسرع وقت مراتب را جهت اصلاح بيمه نامه به واحد صادر کننده اعلام نمايد
قبول دارم، ادامه و خريد بيمه نامه