بيمه آتش سوزي

در بيمه آتش سوزي اموال و دارائيها در برابر خطر آتش سوزي و خطرات جانبي تحت پوشش قرار مي گيرند. خطرات تحت پوشش بيمه آتش سوزي به شرح ذيل مي باشند :
خطرات اصلي : آتش سوزي، انفجار، صاعقه خطرات تبعي ( اضافي ) : سيل و طغيان آب، زلزله، طوفان و تند باد، سقوط بهمن، سقوط هواپيما و هلي كوپتر، تركيدگي لوله هاي آب ، ضايعات ناشي از برف و باران، سرقت با شكست حرز، شكست شيشه، نشست، ريزش و رانش زمين، برخورد اجسام خارجي، انفجار ظروف تحت فشار صنعتي و چندين خطر اضافي ديگر تحت پوشش قرار مي گيرند.
انواع پوششهاي اين نوع بيمه در 4 عنوان طبقه بندي مي شود :

الف) بيمه آتش سوزي واحدهاي مسكوني در بيمه آتش سوزي منازل مسكوني ساختمان، تاسيسات و اثاثيه منزل و مشاعات و مشتركات تحت پوشش قرار مي گيرند ضمناً خطرات اضافي را مي توان با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار داد . بموجب قانون تملك آپارتمانها بيمه نمودن مجتمع هاي داراي هيئت مديره، اجباري است و در صورت عدم اخذ بيمه نامه، با وقوع خسارت، كل مسئوليت متوجه هيئت مديره بوده و بايستي خسارت از طرف هيئت مديره پرداخت شود .

ب) بيمه آتش سوزي مراكز صنعتي در اين نوع از بيمه كليه ريسكهاي صنعتي كارخانجات، تحت پوشش خطرات آتش سوزي، انفجار و صاعقه و خطرات اضافي قرار مي گيرند. دارايي ها و اموالي كه در يك كارخانه مي توان بيمه كرد شامل ساختمانها، ماشين آلات، تاسيسات، موجودي مواد اوليه و کالاي در جريان ساخت و کالاي ساخته شده ( محصول )، ابزار آلات و تجهيزات، اثاثيه ثابت و لوازم اداري و غيره است . اين نوع دارائيها اعم از منقول و غير منقول را بايستي به قيمت روز بيمه نمود تا در هنگام پرداخت خسارت مشمول قاعده نسبي موضوع ماده 10 قانون بيمه نشود .

ج) بيمه آتش سوزي مراكز غير صنعتي در اين نوع بيمه نامه مراكز تجاري از قبيل فروشگاهاي تجاري، تعميرگاه ها ، اماكن عمومي، ساختمانهاي اداري، بنگاههاي معاملاتي، مراكز تفريحي و ورزشي و غيره تحت پوشش خطرات آتش سوزي و خطرات تبعي قرار مي گيرند. اين بيمه، ساختمان، تاسيسات، موجودي، اثاثه ثابت و دكوراسيون آنها را شامل مي شود .

د) بيمه آتش سوزي انبارها ( عمومي و اختصاصي ) اين بيمه نامه معمولاً براي انبارها و موجودي داخل آنها و به دو حالت ذيل صادر مي شود :

1) بيمه نامه با مبلغ بيمه شده ثابت : در اين نوع بيمه نامه، خسارتهاي ناشي از آتش سوزي بر اساس مبلغ مندرج در بيمه نامه و قوانين و مقررات بيمه اي با در نظر گرفتن شرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه جبران ميگردد .

2) بيمه نامه با مبلغ شناور (اظهار نامه اي) : پيچيدگي فعاليتها و تنوع واحدهاي صنعتي و حجم مبادلات و كالاهايي كه هر روز به انبار وارد يا خارج ميشود و همچنين تورم قيمتها در مدت كوتاه ، باعث ميشود كه صاحبان صنايع و كالا به شكلي آنها را بيمه نمايند كه در صورت وقوع آتش سوزي ، سرمايه آنها از بين نرود. بر اساس اين بيمه نامه ، بيمه گذار موظف است در پايان هر ماه حداکثر تا هر 15 روز ماه بعد حداكثر موجودي مورد بيمه را طبق اسناد و دفاتر خود كتباً به بيمه گر اظهار نمايد . در اينصورت حق بيمه قطعي از سوي بيمه گذار متناسب با ميزان سرمايه اعلامي در پايان مدت بيمه نامه محاسبه ميگردد .