يکي از شاخصه‌هاي مهم شناسايي يک شرکت بيمه خوب، وضعيت توانگري مالي آن شرکت بيمه است. سطح توانگري مالي بيانگر ميزان توان مالي يک شرکت در انجام تعهدات مالي است، هرچه توانگري مالي يک شرکت بيمه بيشتر باشد قدرت آن در پرداخت و تامين مطالبات مردم بيشتر است و مردم مي توانند اعتماد بيشتري به شرکت داشته باشند.

به گزارش روابط عمومي بيمه رازي؛ طي بررسي هاي فني به عمل آمده بر اساس اطلاعات مالي سال ?? از سوي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه رازي موفق به کسب سطح يک توانگري مالي در بين شرکتهاي بيمه شد.

گفتني است توانگري مالي شرکت هاي بيمه اي در ايران داراي ? سطح است که توسط بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام مي شود و سطح يک توانگري مالي عالي‌ترين سطح محسوب مي گردد.