ورود كاربران
اخبار سایت

کليه شرکت هاي بيمه اي از اول خرداد ماه زير ساخت هاي لازم را براي دسترسي الکترونيکي بيمه گذاران بيمه شخص ثالث به اطلاعات مورد نياز فراهم آورند.

کليه شرکت هاي بيمه اي از اول خرداد ماه زير ساخت هاي لازم را براي دسترسي الکترونيکي بيمه گذاران بيمه شخص ثالث به اطلاعات مورد نياز فراهم آورند.

 به گزارش ساي تحليلي- خبري آيين  و به نقل از اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل، رييس کل بيمه مرکزي به شرکت هاي بيمه اي ابلاغ کرد که به منظور تسهيل دسترسي بيمه‌گذاران بيمه شخص ثالث به اطلاعات بيمه‌نامه‌هاي خود و ارائه خدمات بيمه‌اي به آنها بدون نياز به ارائه نسخه فيزيکي بيمه‌نامه، از ابتداي خردادماه سال جاري اقدامات چهار گانه زير را انجام دهند.

غلامرضا سليماني در اين ابلاغيه شرکت هاي بيمه اي راموظف کرده است تا زيرساخت‌هاي لازم براي دسترسي و اخذ الکترونيکي کليه اطلاعات بيمه‌نامه شخص ثالث صادره را با حفظ امنيت اطلاعات شخصي اشخاص، براي بيمه‌گذاران خود فراهم نمايند.

رييس شوراي عالي بيمه هم چنين به شرکت هاي بيمه اي تاکيد کرده است که کليه بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث خود را پس از دريافت کد يکتا از بيمه مرکزي ايران صادر نموده و لينک دريافت نسخه قابل چاپ بيمه‌نامه را از طريق ارسال پيامک، کد يکتا، آدرس الکترونيکي صفحه استعلام اصالت بيمه‌نامه از بيمه مرکزي ايران و نيز از آن شرکت را به بيمه‌گذاران خود اعلام نمايند.

سليماني در اين ابلاغيه اعلام کرده است که شرکت هاي بيمه اي کليه فرآيندهاي صدور و پرداخت خسارت بيمه‌نامه شخص ثالث از جمله فروش و تمديد بيمه‌نامه، اعمال تخفيف عدم خسارت و رسيدگي و پرداخت خسارت را بدون نياز به ارائه بيمه‌نامه فيزيکي انجام دهند.

رييس کل بيمه مرکزي شرکت هاي بيمه اي را موظف کرده است که اين موارد را از طرق مقتضي به اطلاع بيمه‌گذاران و ساير ذي‌نفعان برسانند

 

تاریخ انتشار 1399/03/08