خدمات دندانپزشکي سال آينده تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد
خدمات دندانپزشکي سال آينده تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد
سجاد رضوي، دبير شوراي عالي بيمه با اشاره به بالا بودن پرداختي از جيب مردم در حوزه دندانپزشکي اظهار کرد: بخش عمده‌‌ پرداختي از جيب در حوزه درمان، مربوط  دندانپزشکي است و متاسفانه مردم به دليل بالا بودن تعرفه‌هاي در مواردي از مراجعه به دندانپزشک يا پيگيري درمان مشکلات دهان ‌و دندان خود پشيمان مي‌شوند.

وي ادامه داد: البته پرداختي از جيب در حوزه دندانپزشکي تنها در ايران بالا نيست و در سراسر دنيا خدمات دندانپزشکي تعرفه بالايي دارد.

رضوي دباره زمان تعيين تعرفه‌هاي دندانپزشکي گفت: تلاش مي‌کنيم تا پايان پاييز امسال، تعرفه‌هاي دندانپزشکي را اعلام کنيم تا سال آينده تعرفه‌ها تحت پوشش بيمه قرار گيرد.

دبير شوراي عالي بيمه درباره دريافتي‌هاي نامتعارف در برخي مراکز دندانپزشکي گفت: درست است که تعرفه‌هاي دندانپزشکي مصوب نشده اما اين تعرفه‌ها ميزان حداقل و حداکثري دارند و اگر دريافتي دندانپزشکي ها بيش از حد متعارف باشد، مردم مي‌توانند موضوع را با اداره‌هاي نظارت بر درمان دانشگاه ‌هاي علوم پزشکي يا سامانه ??? وزارت بهداشت در ميان بگذارند تا به آنها رسيدگي کنيم.

تاریخ انتشار: 1398/05/13