شرکت‌ بيمه‌اي برتري نداريم
شرکت‌ بيمه‌اي برتري نداريم
مديرکل بخش نظارت بر بيمه‌هاي زندگي بيمه مرکزي اظهار کرد: به‌طور تئوري محصولات بيمه عمر هر شرکت با يکديگر متفاوت است و مانور‌هاي مختلفي در پوشش ريسک وجود دارد اما در واقعيت عمل شرکت‌هاي بيمه‌اي محصولات مشابه با يکديگر ارائه مي‌کنند که متأسفانه اين امر باعث شده تا رقابت چنداني ميان آنها وجود نداشته باشد.

صفري بيان کرد: شرکت‌هاي بيمه‌اي قادرند تا شرايط و يا بندي از مقررات بسته خدماتي را ازل و يا نصب کنند اما اين امر در ايران رايج نيست و متأسفانه شرکت‌هاي فعال در اين زمينه تمايل به ارائه خدماتي مشابه با ديگر شرکت‌هاي اين عرصه دارند.

مديرکل بخش نظارت بر بيمه‌هاي زندگي بيمه مرکزي ادامه داد: شرکت‌هاي بيمه‌اي محصولات همگني را عرضه نمي‌کنند و همچنين تفاوتي در نوع و نرخ خدمات وجود دارد که اين سه فاکتور باعث مي‌شود تا نتوانيم قياس خوبي از برتري يکي نسبت به ديگري داشته باشيم.

وي تشريح کرد: بيمه نيز همانند ديگر اقلام مصرفي متناسب با هر فرد طراحي‌شده است و نمي‌توان براي هر فرد و در هر شرايط يک نوع بيمه به‌خصوص را برتر دانست. به‌طور مثال در بيمه‌هاي عمر شرايط متقاضي سالمند با کودکان و نوجوانان برابر نيست و يا نمي‌توان زمينه بيمه فردي که با بيماري خطرناکي همچون سرطان دست‌وپنجه نرم مي‌کند را با فردي که با عارضه خاصي درگيري ندارد، يکسان خواند.

اين مقام آگاه تأکيد کرد: بهترين بيمه براي هر فردي محصولي است که ضمن پوشش حداکثري از نياز متقاضي در شرايط خاص داشته باشد.

صفري در پايان اين گفت‌وگو با بيان اينکه بايد عوامل بسياري را در انتخاب اين ‌‌‌‌بيمه‌نامه در نظر گرفت، گفت: هدف خريد بيمه عمر برخي از افراد دريافت سود و داشتن يک سرمايه‌گذاري بلندمدت است و براي برخي ديگر از افراد استفاده از پوشش‌‌هاي بيمه‌‌‌‌اي اهميت بيشتري دارد. از‌اين‌رو نمي‌توان يک محصول مشخص و قطعي را به عنوان بهترين بيمه عمر معرفي کرد.

تاریخ انتشار: 1398/05/13