آخرين مهلت اجراي قانون بخشودگي جرائم بيمه‌اي
آخرين مهلت اجراي قانون بخشودگي جرائم بيمه‌اي
به گزارش خبرگزاري مراقب بيمه به نقل از ايسنا، مهرداد قريب در اين باره افزود: با توجه به نامگذاري سال ?? به عنوان سال رونق توليد از سوي مقام معظم رهبري و در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و به منظور مساعدت با کارفرمايان خوش حساب مديون، هيأت وزيران در اجراي ماده (??) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نياز‌هاي کشور و تقويت آن‌ها در امر صادرات، موضوع بخشودگي جرائم بيمه‌اي کارفرمايان را مصوب نموده و بلافاصله پس از اعلام به سازمان تامين اجتماعي، بخشنامه آن تهيه و به تمامي واحد‌هاي اجرايي اين سازمان ابلاغ شده است.

وي گفت: بر اساس اين مصوبه، کارفرمايان کارگاه‌هاي مشمول با تأييد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و کارگروه‌هاي استاني آن، در صورتي که “جرايم” متعلقه آن‌ها مربوط به قبل از تاريخ ??‏/??‏/???? باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه در مورد پرداخت و يا تقسيط اصل بدهي قطعي شده براساس مدارک و مستندات ابرازي، با سازمان تأمين اجتماعي توافق کنند، از بخشودگي جرايم متعلقه موضوع اين آئين نامه برخوردار خواهند شد.

مدير کل وصول حق بيمه سازمان تامين اجتماعي خاطرنشان کرد: قانون بخشودگي جرائم در ارتباط با کارفرماياني اجرا مي‌شود که حق بيمه کارگران زيرپوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌کردند، اما به دليل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلاياي طبيعي، تحريم‌هاي ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بيمه و ايفاي تعهدات خود در قبال نيروي کار بازمانده‌اند.

قريب افزود: کارفرمايان کارگاه‌هاي مشمول با اخذ تأييد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان‌ها در صورتي که “جرايم” متعلقه آن‌ها مربوط به قبل از تاريخ ??‏/??‏/???? باشد، از بخشودگي جرايم بهره‌مند خواهند شد.

وي با بيان اين که تمامي “جرائم” لغايت ??‏/??‏/?? مشمول اين بخشودگي خواهد بود تاکيد کرد: کارفرمايان بدهکار که در دوره‌هاي قبل، علي رغم ارائه درخواست از پرداخت تمام يا بخشي از بدهي خودداري کرده اند در صورت ارائه درخواست مجدد و با اخذ تاييد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان‌ها با رعايت ضوابط و اخذ ضمانت نامه بانکي و يا سند ملکي معتبر، مشمول استفاده از تسهيلات اين بخشودگي خواهند بود.

به گزارش اداره کل روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي، مدير کل وصول حق بيمه سازمان تامين اجتماعي در پايان توصيه کرد کارفرمايان در مهلت مقرر براي پرداخت و يا تعيين تکليف بدهي خود به شعب تامين اجتماعي مراجعه کنند.

تاریخ انتشار: 1398/05/13