با رازي بازنشسته شويد
با رازي بازنشسته شويد
به گزارش روابط‌عمومي و اموربين‌الملل بيمه رازي، كمپين جديد بيمه رازي با شعار (با رازي بازنشسته شويد...) با محتواي بيمه بازنشستگي به صورت پرداخت حق بيمه از 500000ريال تا سقف نامحدود به مدت 5 سال و بازپرداخت آن به صورت 5، 10 و20 ساله  با اكران بيلبورد در سراسر كشور از اول ارديبهشت ‌ماه 1394 آغاز شد.
 
جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به شعبه هاي بيمه رازي در تهران و شهرستان ها مراجعه فرماييد.

تاریخ انتشار: 1394/08/04